Logo firmowe

System potwierdzenie.pl

Przelew bankowy jako forma regulowania zobowiązań

Dla kogo system potwierdzenie.pl

Jak działa system?

Autentyczność danych prezentowanych w systemie

Bezpieczeństwo

Kontakt

Przelew bankowy jako forma regulowania zobowiązań.

Przelew bankowy jest najtańszą formą realizowania płatności. W przypadku korzystania z usług droższych banków, opłata za przelew nie powinna przekraczać 2,5 zł, jednak większość nie pobiera żadnych opłat za realizowane polecenia przelewu. Ta forma płatności jest najczęściej wykorzystywana przy zawieraniu transakcji w Interencie. Realizując płatność za usługę lub towar obie strony nie ponoszą dodatkowych kosztów związanych z transferem pieniędzy (wyjątkiem są przelewy zagraniczne).

Dla kogo system potwierdzenie.pl

Nierzadką jest sytuacja, w której wymagane jest od nas potwierdzenie dokonania przelewu. Dlatego właśnie powstał bezpłatny system potwierdzenie.pl, który jest integralną częścią naszych systemów sprzedaży.
Wykonany przelew może zostać w autoryzowany i wiarygodny sposób potwierdzony przez nasz system, a odbiorca potwierdzenia otrzyma pełny wgląd do danych znajdujących się w wykonanym przelewie.

Potwierdznie.pl posiada również moduł potwierdzania płatności on-line. W tym przypadku serwis/sklep internetowy bezpośrednio łączy się z systemem potwierdzenie.pl oczekując na potwierdzenie płatności. Po otrzymania potwierdzenia, autoryzuje transakcję, co jest gwarancją wykonania płatności przez klienta.

Więcej informacji o produkcie otrzymają Państwo po wypełnieniu formularza
a(...)

Jak działa system?

Wszystkie przelewy potwierdzane przez system są importowane z elektronicznych systemów bankowych. Użytkownik nie ma możliwości "ręcznego"
dopisania, poprawienia danych zawartych w potwierdzanym przelewie. Dzięki temu potwierdzane przez nasz system przelewy odzwierciedlają rzeczywisty stan rzeczy.

Przepływ informacji o przelewie jest następujący:

Strona internetowa banku -> system informatyczny -> potwierdzenie.pl

Warunkiem koniecznym działania systemu jest posiadanie przez użytkownika internetowego konta w banku. Na dzień dzisiejszy potwierdzenie.pl obsługuje następujące systemy bankowe:


1 - mBank
2 - ING Bank Śląski
3 - Inteligo
4 - Multibank
5 - BPH
6 - BZ WBK
7 - Lukas Bank
8 - Volkswagen Bank
9 - Bank Ochrony Środowiska
10 - Millennium
11 - Raiffeisen Bank Polska S.A.
12 - Nordea
13 - Deutsche Bank
14 - INVEST BANK
15 - Pekao SA
16 - PKO Inteligo

Autentyczność danych prezentowanych w systemie

Każde potwierdzenie przelewu jest elektronicznym obrazem wykonanego przelewu bankowego. Wszystkie elementy przelewu prezentowane w potwierdzeniu są automatycznie pobierane z elektronicznych systemów bankowych i wysyłane do systemu potwierdzeń (bez możliwości ingerencji ze strony użytkownika wykonującego potwierdzenie przelewu).


Bezpieczeństwo

Każdy z elementów komunikacji między systemami jest szyfrowany. W systemie zostało wdrożonych szereg zabezpieczeń uniemożliwiających podanie nieprawdziwych informacji. Wszystkie transakcje są kodowane, a wgląd do potwierdzenia przelewu ma tylko odbiorca potwierdzenia. System daje możliwość wyłania potwierdzenia ze statusem "Do jednorazowego wyświetlenia", potwierdzenie takie zaraz po wyświetlaniu przez wierzyciela stanie się niedostępne do powtórnego przeglądania.

Kontakt

SOKARIS

Potwierdzenie@sokaris.com.pl

Biuro obsługi klienta 022 38 956 38


Główna strona firmy SOKARIS
SOKARIS Copyright© 1996-2017 SOKARIS. All rights reserved.
Webmaster